VIDEO

Der Gitarrist Andrés Madariaga – 25 Jahre SBB, Teil 2
TEMPORADA ONLINE 2021 - Concierto de Andres Madariaga

DISCOGRAPHY

ab67616d0000b273f323f34d75206bdbdb811e19.jpg

SONATA ROMÁNTICA (2020)

Sonata Romantica, II. Andante espressivo (Manuel Ponce)

Cavatina: Serabande - Alexandre Tansman